Elállás joga

1.1 A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 30 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.2 Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó 3 hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

1.3 Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

1.4 Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen esetek az alábbiak:


1.4.1 Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.

1.4.2 Olyan termék esetén, amely kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő általa szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, valamint a gyorsan romló élelmiszerek esetén.

1.4.3 Hang, illetve kép vagy szoftver esetén, ha a csomagolást felbontotta.

1.4.6 Az elállási jog gyakorlásának menete:
1.6.1 Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg a megadott elérhetőségek valamelyikén hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe és feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak a megtérítése a vásárlót terheli. 


1.6.2 A termék visszaérkezését követő 30 napon belül a termék vételárát a vásárló által megadott bankszámlaszámra visszautaljuk.